Johanna Stensson

Ex-revisor blir vd för energibolag

Johanna Stensson är enligt Barometern den första kvinnan som blir vd i det kommunala elbolaget Ålem energi. Hon har en bakgrund som revisor på PWC där hon arbetade 2001 till 2006 samt som ekonomichef, nu senaste från Öhmangruppen enligt Linkedin. Sedan hon tillträdde har Ålem energi jobbat med att bygga upp en egen ekonomiavdelning och att etablera ett samarbete med Skelleftekraft för elförsörjning. Företaget ingår också i ett samverkansprojekt med närliggande nätägare så som Kalmar Energi, Borgholm Energi och Oskarshamn Energi för en gemensam upphandling av system och installation av mätarbyten.

”Samverkansprojektet är av stor betydelse för oss och våra kunder och eftersom Ålem Energi är ett litet nätbolag hade det varit resurskrävande att genomföra projektet i egen regi. Genom samverkan kan vi dra nytta av varandras kompetens och erfarenheter och vi minskar även kostnader och sparar tid som vi hoppas ska resultera i högre kundnöjdhet”, säger Johanna Stensson.
Ålem energi har i dagsläget cirka 10 anställda, 3 300 elnätskunder och 600 elhandelskunder uppger Barometern.