Joanna Mörk

KPMG hämtar tung skatterådgivare från AIG

KPMG har rekryterat Joanna Mörk som partner inom International Tax. Mörk kommer att fokusera på våra kunder med amerikansk verksamhet och private equity, skriver KPMG på webbplatsen.

Joanna Mörk är svensk skattejurist i grunden men har varit verksam som skattejurist i USA de senaste 17 åren. Hon kommer närmast från försäkringsbolaget AIG i New York där hon var globalt ansvarig för skatterådgivning, internprissättning och hantering av skatteprocesser. Mörk har även arbetat som skattejurist vid amerikanska advokatbyrån Davis Polk & Wardwell.

”Det känns fantastiskt kul att bli en del av KPMG och få vara med och vidareutveckla KPMG:s erbjudanden på skattesidan. Jag ser fram emot att kunna använda min tidigare erfarenhet i mitt arbete med KPMG:s kunder och bland annat vägleda dem i det amerikanska skatteregelverket som genomgått stora förändringar det senaste året”, kommenterar Joanna Mörk.