Joanna Bertlin

Från Svalner till Grant Thornton

Joanna Bertlin

Skattejuristen Joanna Bertlin har rekryterats till Grant Thornton i Stockholm. Hon kommer närmast från Svalner där hon arbetat i fem år, senast med titeln Manager.