Joachim Carlsson

EY-revisor blir vd på fastighetsbolag

Det lilla fastighetsbolaget Mälaråsen, vars aktie handlas på Aktietorget,  har utsett Joachim Carlsson till vd i bolaget. Mälaråsen är knutet till finansbolaget Pareto, där Joachim Carlsson nu verkar. Carlsson kommer närmast från EY där han sedan 2011 arbetat som revisor inom fastighetssektorn, med titeln Audit Manager.

Mälaråsen äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala som är fullt uthyrd till Upplands Motor. Portföljen omfattar ca 34 000 kvadratmeter och värdet av fastigheterna är knappt en miljard kronor.