Jimmy Larsson

Affärsutvecklare till kunglig akademi

Jimmy Larsson, lantmästare och nationell affärsutvecklare vid Hushållningssällskapet, är ny ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (Jordbruksavdelningen). Han var under många år segmentschef för Skog och Lantbruk hos LRF Konsult.
Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens verkar för att ”till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet”. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan.