Ian Charoub

Från PwC till Aztec Group

Ian Charoub går från PwC till att bli direktör över Aztec Groups Sverigekontor. I sin nya roll kommer Charoub att ha det övergripande ansvaret över företagets affärer i Sverige.  Aztec Group grundades 2001 och levererar företagstjänster till bland annat finansmarknaden. Charoub arbetade på PwC i 11 år, där han i sin senaste roll ledde revisionsteam specialiserade på privatkapital och finansiella tjänster. Han tillträdde sin nya tjänst i juni i år.