Henrik Lundkvist

EY-alumn blir CFO på börsbolag

Henrik Lundkvist blir ny CFO på börsnoterade probiotikabolaget Probi i Lund. Han kommer närmast från GCE Group, ett globalt gasutrustningsföretag, där han varit CFO sedan 2015. Tidigare har han haft ledande ekonomibefattningar på EON Sverige samt varit auktoriserad revisor hos EY. Där hade han bland annat Alfa Laval bland klienterna.