Henrik Berggren

PwC-alumn blir Årets kommunalekonom

Årets kommunalekonom 2019 är konsulten Henrik Berggren. Vid utnämnandet var han konsult på PwC och han har tidigare arbetat på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Han bytte i september till en tjänst i Stockholmsförorten Täbys kommunledning.
Han får utmärkelsen främst för sina ekonomiska analyser, både på kommun- och sektornivå. Han har också utvecklat en modell för långsiktiga finansiella analyser som har används i många kommuner och regioner, skriver Kommunalekonomernas förening på sin webbplats.