Helena von der Esch

Från Family Business Network till Grant Thornton

Grant Thornton har anställt Helena von der Esch som Director Business Advisory. Hon kommer

närmast från en roll som utvecklings- och medlemsansvarig på föreningen FBN (Family Business

Network). FBN Sweden grundades 1996 och är den svenska underavdelningen i internationellt

närverk av familjeföretag och forskare.