Hayaat Ibrahim

T.f. chef på Institutet Mot Mutor

Hayaat Ibrahim har utsetts till tf generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM) under Natali Engstam Phaléns föräldraledighet med start den 26 oktober 2020. Det skriver IMM i ett pressmeddelande.

Ibrahim kommer närmast från advokatfirman Vinge där hon arbetat som biträdande jurist med inriktning mot antikorruption, internutredningar samt företagande och mänskliga rättigheter. Hon har en akademisk bakgrund som jurist och ekonom.

“Hayaat Ibrahim kommer in i ett viktigt skede i Institutets verksamhet. Inte minst introducerandet av en ny Näringslivskod mot korruption skapar goda förutsättningar för att bedriva ett aktivt antikorruptionsarbete och bidra till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället”, säger Fredrik Wersäll, ordförande Institutet Mot Mutor.