Hans Peter Larsson

FAR:s skatteexpert till Regelrådet

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare och skatteansvarig på branschorganisationen FAR, har utsetts av regeringen till ny ledamot i Regelrådet.

Regelrådet granskar och yttrar sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till lagförslag som kan få betydande effekter för företagen. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket och består av en ordförande och fyra ledamöter. Ledamöterna utses av regeringen.

“Jag har haft förmånen att under 30 år arbeta med företag och ägare som rådgivare, policy maker och som expert i statliga utredningar. De erfarenheterna tar jag med mig i mitt uppdrag i Regelrådet. Jag har aldrig varit rädd för att utmana och det ser jag som en styrka”, säger Hans Peter Larsson i ett pressmeddelande. Hans uppdrag löper från 15 oktober 2020 till 30 april 2022.