Håkan Thorell

Tidigare vd för miljardkoncern blir EY-rådgivare

Håkan Thorell

Förre vd:n för Ahlmarkskoncernen, som har bas i Karlstad och omsätter cirka 3 miljarder kronor om året, blir Senior Advisor på EY. Från den 1 september kommer han att arbeta vid EY:s Karlstadskontor med befintliga och nya kunder.

EY har cirka 70 medarbetare i Värmland inom främst revision, redovisning och skatt. Med rekryteringen av Thorell hoppas kontorschefen i Karlstad Tomas Karlsson kunna stärka sin position inom affärsrådgivning.

Håkan Thorell har lett Ahlmarkskoncernen under 10 år men avgick för en månad sedan med omedelbar verkan. Hans roll försvann i samband med en omorganisation som innebär att koncernens olika affärsområden blir mer självständiga än tidigare. Ahlmarkskoncernen är ett av de äldsta familjeägda företagen i Värmland, redovisade en förlust för 2016 och genomgår just nu omfattande strukturförändringar.

”Med min sammantagna bakgrund som advokat, rådgivare, styrelseuppdrag i såväl små som stora bolag och koncernchef ser jag fina möjligheter att få arbeta med affärsrelaterade frågeställningar i en global organisation som har en stark ställning i den regionala och lokala marknaden. Min förhoppning är att mina erfarenheter ska komma EY:s kunder och affärsrelationer väl till nytta framöver”, säger Håkan Thorell i ett pressmeddelande.