Ewa Linsäter

Exrevisor ny CFO för börsbolag

Medicinteknikbolaget Elos Medtech i Göteborg har utsett Ewa Linsäter till ny CFO. Hon kommer närmast från REAC Group och startade sin karriär inom PwC, där hon var revisor i tolv år. Hon har även arbetat inom Gunnebo och Ernströmgruppen.

Ewa Linsäter tillträder tjänsten i slutet av juni 2019.

Elos Medtech gör medicintekniska produkter och komponenter. Kundbasen är internationellt verksamma medicinteknikföretag. Bolaget omsätter över 600 miljoner SEK årligen. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1989.