Emma Fjällvide

Från Grant Thornton till W3 Energy

Emma Fjällvide lämnar revision att istället arbeta som Financial manager på W3 Energy i Umeå. Hon började sin revisionskarriär på Grant Thornton i januari 2009 där hon blev kvar i fem år. Därefter tjänstgjorde hon ett och ett halvt år som controller på Region Östergötland. Senast kommer hon från Gran Thornton i Umeå, där hon tjänstgjort i nästan 7 år.