Emelie Värja

PwC-alumn blir Årets kommunalekonom

Emelie Värja, forskningsansvarig på Kommuninvest, har fått utmärkelsen ”Årets kommunalekonom” av Kommunalekonomernas förening (KEF). Hon arbetade så sent som i fjol som rådgivare gentemot kommuner på PwC.

Ur juryns motivering:

”Genom sin praktiknära forskning och sitt arbete på PwC och Kommuninvest har Emelie bidragit till ökad kunskap och nya insikter som ger kommuner och regioner underlag för att fatta beslut på rätt grunder och med rätt motiv.”

Utmärkelsen, som delats ut sedan 1987, kan gå till en eller flera personer eller organisationer inom offentlig verksamhet. Priset är ett stipendium på 20 000 kr. Juryn är KEF:s styrelse.