Christian Gottfries

Från PwC till Grant Thornton

Christian Gottfries

Skattejuristen Christian Gottfries har rekryterats till Grant Thornton i Göteborg. Han kommer närmast från PwC där han haft titeln VAT Manager.