Catarina Ericsson

Ny i PwC:s styrelse

Catarina Ericsson, auktoriserad revisor med titeln Markets Leader Stockholm, är ny ledamot i PwC Sveriges styrelse. Det framgår av uppgifter hos Bolagsverket. Hon ersätter Anna-Clara Af Ekenstam, välkänd revisor som lämnade PwC och revisorsyrket i somras och nu driver egen konsultverksamhet.
Även arbetstagarrepresentanten Erik Ydremark och suppleanten Michaela Carlzon har lämnat styrelsen, men Bolagsverket har inga uppgifter om att de ersatts.