Cassandra Hindström

Från Siemens till FCG

Cassandra Hindström blir konsult med titeln Senior Manager på den FCG, ett konsultbolag inriktat på finanssektorn. Hon tillträdde den 1 februari enligt webbplatsen. Tidigare har hon bland annat arbetat som Compliance Manager på Siemens Financial Services och på EY.