Camilla Andersson

Revideco  förstärker i Skellefteå

Camilla Andersson

Revidecos kontor i Skellefteå har fått ett tillskott i form av Camilla Andersson. Andersson kommer närmast från PwC där hon arbetat med både extern och intern service, bolagsärenden och redovisning. På Revideco får Camilla liknande arbetsuppgifter då hon kommer att bli kontorets kontorskoordinator.

”Vi är jätteglada att Camilla vill komma till oss, vi var i stort behov av hennes kompetenser och i och med det så har vi mera resurs för att ta emot nya kunder”, säger Britt-Inger Andersson, kontorschef i Skellefteå, som nu består av 17 medarbetare.