Åsa Anderson Eneberg

Får internationell roll inom Mazars

Vid det senaste nätverksmötet för Mazars i december valdes den svenska revisorn Åsa Anderson Eneberg in i nätverkets Global Governance Council (GGC), ett organ som bland annat övervakar den globala styrelsens arbete.