Åsa Almesjö

KPMG-alumn till WSP

Den tidigare KPMG medarbetaren Åsa Almesjö blir chef över strategisk infrastrukturrådgivning på konsultbolaget WSP. Detta som en del av WSP:s satsning på teknisk rådgivning.

Åsa Almesjö har tidigare arbetat som managementkonsult på KPMG och under nio år i en liknande roll, som Head of Infrastructur, på revisionsbolaget. Innan dess var hon anställd på PA Consulting och på Försvarets Materielverk (FMV).

”Det är tydligt att vi med olika kompetenser behöver arbeta ännu mer tillsammans när samhället beslutar om stora investeringar. Genom att kliva in hos WSP får jag tillgång till över 50 000 kollegor världen över med all teknisk, klimat- och hållbarhetsexpertis vi kan behöva. Samtidigt ser jag att vi som har en mer kommersiell bakgrund kan tillföra mycket i kunddialoger och projekt,” säger Åsa Almesjö i ett pressmeddelande från WSP.

Hennes team kommer att ha en bred portfölj med bland annat finansiering och organisering samt implementering av komplexa infrastrukturprojekt. Något som enligt Åsa Almesjö ger en kompetens för ett ”helhetsgrepp” som hon tror uppskattas av marknaden.

Foto: Oskar Hjelm