Annica Ericson

Från EY till OKAB Convert

Efter drygt 23 år på EY väljer Annica Ericson att lämna både byrån och sin auktorisation som revisor bakom sig. I stället tar hon sig an rollen som ekonomichef på pappersbolaget OKAB Convert, med bas i Oskarshamn, som hade en omsättning på drygt 90 mkr 2021.