Anna Hagdorn

Grant Thornton-alumn ny skattechef på Länsförsäkringar

Anna Hagdorn, som under åtta år var skatterådgivare på Grant Thornton, blir ny skattechef på Länsförsäkringar. Efter att hon slutade på Grant Thornton 2010 har Anna Hagdorn varit skattejurist och -chef på Folksam.

”Länsförsäkringar har ett stort fokus på hållbarhetsarbete och målbilden att tydligare föra in frågorna om hur skatter ska hanteras för att på ett hållbart sätt vårda Länsförsäkringars varumärke kommer vara ett fokus framöver”, säger Länsförsäkringars CFO Malin Rylander-Leijon i ett pressmeddelande.