Albin Holm

Från PwC till NTG Cargorange

Albin Holm säger nu upp sin auktorisation som revisor och lämnar PwC i Helsingborg efter drygt sju år i tjänst. I stället ska han arbeta som ekonomichef på transportbolaget NTG Cargorange AB. Bolaget hade en omsättning på 190 Mkr 2021.