EY flyttar kontoret i Göteborg

Flytten för de cirka 320 medarbetarna är planerad i slutet av 2026.

EY:s näst största kontor i Sverige ska flytta till Södra Hamngatan i Göteborg. Kontorsflytten sägs möjliggöra ”ett modern och digitalt arbetssätt”.

De nya lokalerna ligger i kvarteret Johanna där 32 000 kvadratmeter kontors- och butikslokaler håller på att utvecklas.

”För EY är flytten en bra möjlighet att få vara med och skapa framtidens mötesplats här i Göteborg. Kontoret kommer möta de högt ställda krav vi har på hur våra kontor ska fungera idag och i framtiden. Det nya kontoret gör att vi kan ligga i framkant genom att det möjliggör samarbete, digitalt arbete, effektivitet, innovation och inte minst trivsel”, säger Linda Sallander, kontorschef och partner på EY.

EY:s nya kontor ligger på våning fem i kvarteret Johanna, nära Göteborgs centralstation. EY ska hyra 2 300 kvm och kontorslokalerna ska uppfylla den internationella certifieringen BREEAM-SE.

Idag ligger EY:s Göteborgskontor på Parkgatan 49. Dessa lokaler är ungefär lika stora som de nya.

Martin Hammarström

[email protected]