041

”Ett av den tidiga funktionalismens främsta verk”, skriver Fredric Bedoire i standardverket Stockholms byggnader om huset som länge var Försäkringskassans huvudkontor.

Martin Hammarström

[email protected]