037

Byggnaden uppfördes 1928-1934 som Esselte-huset, arkitekter är Ivar Tengbom (bl.a. Stockholms konserthus) och Nils Ahrbom (bl.a. nuvarande Socialhögskolan i Stockholm).

Martin Hammarström

[email protected]