Visselblåsning gör att korruption upptäcks tidigt

Färsk statistik ur rapporten ”2018 Report the Nations”, som ges ut av the Association of Certified Fraud Examiners, talar sitt tydliga språk. Korruption och bedrägerier gällande finansiell information är de två mest kostsamma formerna av bedrägerier på arbetsplatsen. Störst chans att upptäcka korruption är via visselblåsning. Förlusterna kopplade till bedrägerier är 50 procent lägre inom organisationer som erbjuder en säker och anonym visselblåsartjänst. Och för organisationer utan visselblåsartjänst är det dubbelt så stor risk att bedrägerier upptäcks av en slump eller vid en extern revision.

Visselblåsning bidrar till att ekonomiska oegentligheter upptäcks tidigare

WhistleB:s kundundersökning från 2019 visar att nära en tredjedel av de rapporter som kommer in via företagens visselblåsartjänst gäller just bedrägeri, ekonomisk brottslighet och penningtvätt. Faktum är att ekonomiska oegentligheter toppat listan över inlämnade visselblåsarrapporter ända sedan vi började göra vår årliga kundundersökning. Kunderna nämner just “tidig upptäckt av bedrägeri och korruption” som en av de största fördelarna med att ha ett visselblåsarsystem på plats.

Ny lagstiftning gör visselblåsartjänsten högaktuell

EU ser att visselblåsningen gynnar både ekonomiska intressen, allmänhetens intressen samt bidrar till övergripande samhällsnytta. Därför godkände EU den 16 april lagen om stärkta rättigheterna för dem som är modiga nog att ”blåsa i visslan”. Den nya lagen täcker in flera områden inom EU:s regelverk: penningtvätt, företagsbeskattning, dataskydd samt skyddande av EU:s ekonomiska intressen. Det nya direktivet kommer att ha en enorm genomslagskraft. Privata företag med fler än 50 anställda, företag som verkar inom finansbranschen samt företag som är extra känsliga för penningtvätt eller finansiering av terrorism måste följa de nya bestämmelserna inom två år. Det gäller även verksamheter som arbetar inom offentlig rätt.

Till dig som är intresserad av att implementera ett visselblåsarsystem, här är mina bästa tips. De är lika relevanta oavsett om ni vill ha en visselblåsarfunktion på egna byrån, eller om ni får frågor från kunder om visselblåsning.

  1. Skydda visselblåsarens anonymitet

Genom att skapa helt anonyma kanaler ökar du sannolikheten att få in affärskritisk information om allvarliga ekonomiska missförhållanden och har därmed en god chans att minimera skadorna. Den som larmar måste kunna lita på att det inte blir några personliga negativa konsekvenser av rapporteringen. Det enda sättet att kunna garantera det är att erbjuda en anonym visselblåsartjänst, samt möjligheten att fortsätta vara anonym i dialog och under den kommande utredningen.

  1. Välj ett system med högsta tänkbara säkerhet
Gunilla Hadders

Säkerställ att du har full kontroll över din organisations data och att den är tillgänglig endast för rätt personer inom organisationen. Skaffa ett visselblåsarsystem som erbjuder en hög datasäkerhet, självklart i linje med gällande regelverk. Håll gärna dokumentation och kommunikation gällande utredningen inom visselblåsarsystemet och använd krypterade system. Följ säkerhetstrender och välj ett visselblåsarsystem som regelbundet säkerhetstestas.

  1. Tänk igenom hur ni ska hantera visselblåsarärenden inom organisationen

Tänk noga igenom hur visselblåsarrapporter ska hanteras, hur de ska utredas och framför allt av vem. Utse en intern arbetsgrupp som signalerar förtroende och som har kompetensen att hantera och utreda dessa rapporter på ett korrekt, respektfullt och säkert sätt. Arbetsgruppen kan gärna bestå av personer som inte är en del av den operativa verksamheten, exempelvis styrelsemedlemmar och personer som arbetar med internrevision.

Gunilla Hadders, Partner and Senior Advisor

WhistleB, Whistleblowing Centre

 

Redaktionen

[email protected]