Visma värderas till 16 miljarder euro

Värdet har ökat med över 50 procent på ett år.

Merete Hverven

Norska Aeternum Capital och den norska statens pensionsfond Folketrygdfondet hör till investerarna när några tidigare ägare säljer hela eller delar av sina innehav.
Aktieförsäljningen värderar hela mjukvarukoncernen till 16 miljarder euro, enligt ett pressmeddelande. Det kan jämföras med en liknande transaktion för ett år sedan som värderade Visma till 12,2 miljarder amerikanska dollar, motsvarande 10,3 miljarder euro (med dagens växelkurs). Värdet har alltså ökat med över 50 procent på ett år.
Visma har huvudkontor i Norge och har de senaste året gått från att ha fokus på Norden till att bli en stor europeisk mjukvaruleverantör för både privat och offentlig sektor. Svenska Visma Spcs är bara en liten del av koncernen.
”De nya investerarna är varmt välkomna nu när vi fortsätter att utveckla molnteknik i världsklass”, säger Vismas vd Merete Hverven.

Martin Hammarström

[email protected]