Nytt krispaket presenterat

Visma Spcs om regeringens åtgärder - Det här kan du göra just nu.

Sponsrat innehåll från Visma Spcs

  • Regeringens krispaket.
  • Det här kan småföretagen göra just nu.

Fyra av tio svenska småföretag, 42 procent, bedömer att de påverkas av coronavirusets spridning den närmaste tiden. Det visar en färsk undersökning som Visma gjort bland nära 1 300 småföretag. Under loppet av några dagar har dock småföretagens läge förvärrats.

– Framförallt besöksnäring, restauranger och turism mår dåligt men alla branscher kommer att påverkas, säger Boo Gunnarson, företagarexpert, Visma Spcs.

Regeringens krispaket

Lånegaranti

På onsdagkvällen presenterade regeringen ännu ett förslag till stödpaket för småföretagen. Lånegarantin innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av Corona men i övrigt är livskraftiga. Företagare ska tala med sin bank.

Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna sänks 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås också sänkta egenavgifter.

Sänkta hyror

För att hjälpa sällanköpshandel, hotell, restaurang och andra branscher föreslås staten betala upp till hälften av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Periodiseringsfonder

100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Förslagen lämnas till riksdagen i extra ändringsbudget.

Gå ner i arbetstid – korttidsarbete

Lönekostnader kan minska med hälften genom att staten betalar. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020. Det tillämpas från och med den 16 mars.

Under tisdagen blev det förtydligat att även ägare till aktiebolag och deras familjer ska omfattas av reglerna enligt förslaget. Så här skriver Tillväxtverket: “Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.” Läs mer hos Tillvaxtverket.se.

125 nya miljarder lånas ut

Ett nytt krispaket för småföretag innebär att 125 miljarder lånas ut, uppger TT enligt Omni. Paketet består av tre delar:

  • Almi får tre miljarder i extra kapital så att de kan utöka sina lån till små och medelstora företag.
  • Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.
  • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då.

Anställda går ner i arbetstid

Lönekostnader kan minska med hälften genom att staten betalar. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020. Det tillämpas från och med den 16 mars. Även vikarier och säsongsanställda omfattas.

Arbetsgivarförbunden och fackförbunden förhandlar om villkoren. Tillväxtverket utformar reglerna. Sannolikt kommer arbetsgivarna att få betala ut ersättningen, men inget är beslutat.

Korttidspermittering gäller inte ägare av enskilda firmor. Tillväxtverket skriver att de företagen är viktiga för Sverige och att de “har en dialog med vår uppdragsgivare regeringen och föreslår åtgärder för att underlätta för egenföretagare som drabbas av konsekvenserna av coronaviruset.”

Skjut upp skatten

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten tillbaka. Ansök hos Skatteverket. Bara företag som sköter sin ekonomi, är seriösa och saknar stora skatteskulder kommer att få anstånd. Förslagen om anstånd och korttid går nu till lagrådet för snabb behandling.

Sjuklönekostnaderna

Staten står för alla sjuklönekostnader under april och maj. Egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Karensdagen slopas tillfälligt. Från och med den 11 mars ges ersättning från första dagen. Försäkringskassan utreder hur det ska fungera praktiskt och uppdaterar löpande här.

Banklån

Riksbanken lånar ut 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Men bankerna har signalerat att de inte kommer att behöva pengarna. Bankerna följer även lagkrav som säger att de inte får låna ut riskkapital. En generell statlig kreditgaranti för alla företag – så att de får lån från kommersiella banker – har diskuterats. Det skulle dock ta tid att utforma en sådan, uppger Omni.

Det här kan företagare göra idag

– Fokusera på det du faktiskt kan påverka och var inte rädd för att be om hjälp eller att erbjuda hjälp mellan företagare. Prata med människor i din omgivning. Sök stöd så att du orkar! Att ha en bra redovisningskonsult och jobba tidseffektivt har heller aldrig varit viktigare.

Det här kan företagare göra idag för att klara en oviss framtid. Läs mer på Vismaspcs.se

Flest småföretagare väljer Visma Spcs.

Sponsrat innehåll från Visma Spcs

Redaktionen

[email protected]