Visma köper techbolag inom juridik

Visma köper aktiemajoriteten i programvaruföretagen Draftit och Draftit Privacy och stärker därmed erbjudandet när det gäller molnbaserade verktyg inom lag- och regelefterlevnad. Enligt ett pressmeddelande är Draftits erbjudande inriktat på områdena HR, lön, GDPR, skola och social omsorg.

”I takt med allt fler lagkrav och ökade risker, i samband med till exempel sanktioner eller missnöje i sociala media, har marknadens intresse vuxit markant för företagets produkter”, skriver Visma.

”Draftit kommer att fortsatt vara ett självständigt bolag med samma strategi och organisation som tidigare. Vi kommer fortsätta vidareutveckla produkter och tjänster där vi kombinerar juridisk kompetens med digitala lösningar så att våra kunder kan hantera gällande lagar och regler på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. Med Visma i ryggen skapas ännu bättre förutsättningar för en fortsatt expansion”, kommenterar Per-Ola Rydgren, vd för Draftit.

Draftit bildades 2004. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Oslo, Karlstad och Arvika med knappt 80 anställda och cirka 95 miljoner SEK i omsättning. Mer än 3 000 företag, organisationer och kommuner använder Draftits molnbaserade produkter och tjänster inom områdena HR, GDPR, lön, skola och social omsorg.

Martin Hammarström

[email protected]