”Vi klarar förväntningarna”

LRF konsults vd Katarina Hedström Klarin kommenterar fjolårsresultatet och ger råd till lilla byrån som vill bli uppköpt.

Katarina Hedström Klarin

Sveriges största redovisningsbyrå LRF Konsult redovisar i det närmaste oförändrad omsättning om 1,06 miljarder kronor under 2016. Rörelseresultatet ökade något till 68 Mkr, vilket innebär fem år i rad med rörelseresultatförbättring. Vd Katarina Hedström Klarin är nöjd.

”Jag tycker att det är bra eftersom vi upplever ett mycket starkt förändringstryck med pressade marginaler på redovisningstjänster. Jag är nöjd med att vi håller lönsamheten uppe, mycket tack vare ett bra arbete på rådgivningssidan, exempelvis inom skatt och juridik”, säger Katarina Hedström Klarin.

Men marknaden för redovisningstjänster växer väl just nu? Är det då OK att er försäljning står och stampar?

”Vi är inne i en stark förändringsprocess där redovisningen digitaliseras. Bokföringen blir billigare, snabbare och roligare för kunden, vilket är bra. Men våra kunder befinner sig i ett väldigt stort åldersspann, och alla är inte med på digitaliseringståget.”

Hon uppger att ”några tusen” av de 75 000 kunderna jobbar helt digitalt i molntjänster.

”Jag skulle önska att det gick snabbare, men jag tror att det kommer att hända mycket i år och nästa år. Inte minst för att myndigheter uppmuntrar småföretagen att lämna uppgifter digitalt”, säger Katarina Hedström Klarin.

Utdelningen till ägaren LRF uppgick till 61,6 Mkr, vilket är oförändrat från 2015.

”De är nöjda, vi klarar förväntningarna”, säger Katarina Hedström Klarin.

Hon uppger LRF Konsult för många diskussioner med mindre redovisningsbyråer runt om i landet där ägarna antingen vill gå i pension eller sälja för man vill ha draghjälp i att digitalisera byrån.

”Redovisningsbranschen står inför en konsolidering inte minst på mindre orter. Vi är mycket intresserade att diskutera förvärv eller samarbeten. Mitt råd till mindre byråer som står inför generationsväxling är att höra av sig i tid. Ibland blir vi kontaktade när ägaren precis står i begrepp att gå in pension. Det bästa för kunder och eventuella anställda är om dessa processer planeras i god tid”, säger Katarina Hedström Klarin.

Antalet kontor ligger är fortfarande 130 stycken, är det riktiga arbetsplatser eller till stor del möteslokaler som bara används ibland?

”Det är till övervägande delen riktiga kontor. Det digitala erbjudandet är viktigt, men när det gäller rådgivning är det personliga mötet viktigt, så vi behöver en stark lokal närvaro”, säger Katarina Hedström Klarin.

Hon uppger att redovisningstjänsterna och skatterådgivning idag står för cirka 70 procent av LRF Konsults omsättning medan affärs- och juridisk rådgivning står för cirka 15 procent. De resterande 15 procenten utgörs av mäklartjänsterna, som framför allt handlar om försäljning av lantbruksfastigheter. Verksamheten uppges gå bra trots pressade försäljningsprovisioner, bland annat tack vare att de genomsnittliga priserna på de mäklade fastigheterna steg med 3 procent i fjol.

”Fastighetsförsäljningarna för mycket annat med sig. Ofta handlar processer där kunden behöver skatteråd, juridisk rådgivning kanske hjälp att göra en avstyckning. Vi tror mycket på mäkleriaffären”, säger Katarina Hedström Klarin.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se