Vem kapade storbyråernas webbplatser?

På Revisionsvärldens årliga seminarium Avspark i januari fick vi se vad små och medelstora redovisnings- och revisionsbyråer gör för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Det handlar om både inre och yttre motivation, allt från utveckling av ledarskap och företagskultur till generösa bonusar och vinstdelning. Innovativ aktivitet på sociala medier är en annan framgångsfaktor. Mycket imponerande!

Och Revisorsinspektionens (RI) chef Per Johansson berättade att tillsynsmyndigheten under 2023 ska jobba med hur branschen kan bli bättre på jämställdhet. Av FAR:s senaste framtidsstudie framgår nämligen att byråerna upplever det vara särskilt svårt att behålla kvinnliga medarbetare. RI:s initiativ för att öka branschens attraktionskraft är lovvärt, men byråerna borde redan ha kommit betydligt längre på egen hand.

Det behövs en ny berättelse om branschen, det tryckte PwC:s HR-direktör Katarina Roddar på. Jag håller med. Det behövs en krispig berättelse som visar på branschens högre syfte och bidrag till samhällsnytta. Att branschen samtidigt erbjuder ett otal spännande karriärvägar bidrar till en positiv framtidsbild. Här tänker jag att revisionstjänsten behöver lyftas fram, betydligt mer än i dag. Ibland får man skrolla länge på större revisionsbyråers webbplatser för att finna något om revision. Det är som att webbplatsen har kapats av någon som inte gillar revisorer…

Men, det får inte stanna vid vackra ord. För att berättelsen ska bli trovärdig måste byråerna våga ta itu med roten till det onda. Enligt nämnda FAR-studie är arbetsbelastning och stress främsta orsaken till att man lämnar branschen. För mig är det förvånande att många byråer, små som stora, fortfarande har debiteringsgrad som det förhärskande nyckeltalet. Jakt på hög debiteringsgrad sätter hård press (jag minns hur det var för mig) men säger inte ett dugg om vare sig kvalitet eller kundnytta, tvärtom leder det till dysfunktionella arbetssätt. Den byrå som vill minska personalomsättningen och långsiktigt öka såväl sin attraktionskraft som lönsamhet måste i stället fokusera på värdeskapande nyckelbeteenden. Att kunderna också vinner på en bättre kontinuitet i bemanningen av uppdragen är en stor bonus.

Det återstår en del att göra, men jag märker att det börjar spira. Märker du också det?

Dan Brännström

Rådgivare och styrelseproffs, bland annat ordförande i Revisionsvärlden.

Åsikterna i artikeln är skribentens egna. Vill du också skriva en gästkrönika i Revisionsvärlden? Mejla oss!

 

Martin Hammarström

[email protected]