VD:ar bromsar ekonomiavdelningens potential

Anders Fryxell

Ekonomiavdelningen är kritisk vad gäller företagets framgång och konkurrenskraft. Det är ekonomiavdelningen som kan bidra till att identifiera tillväxtområden, affärsmodeller och investeringsmöjligheter. Det är ekonomiavdelningen som kan komma med förslag på lönsamhetsförbättringar, analyser som driver företagets affär och olika scenarier för strategiska beslut.

Det är därför ekonomiavdelningarna sedan flera år tillbaka håller på att ställa om sitt arbete. Från det traditionella sättet att arbeta med transaktioner, bokslut och reaktiva rapporter, till att arbeta mer proaktivt och strategiskt. Men de intervjuundersökningar som Azets har genomfört bland 75 VD:ar och 100 CFO:er visar att svenska företagsledare och ekonomichefer har olika uppfattningar om hur situationen och behoven ser ut på ekonomiavdelningen.

Ekonomicheferna tycker att företagen behöver göra stora satsningar på ekonomiarbetet framöver. De uppger att de bara kommit halvvägs på sin förändringsresa mot att bli en mer modern, strategisk och proaktiv ekonomifunktion. De anser att deras företag ligger efter på områden som bl a digitalisering, processeffektiviseringar, anpassningsförmåga, expertis och Business Intelligence. Ungefär hälften av ekonomicheferna rankar tidsbrist som ett avgörande skäl till att ekonomifunktionen inte kommit så långt som de önskar. Närmare var femte CFO upplever att ledningens prioriteringar har hindrat dem. Ekonomicheferna uppger också att de har många olika utmaningar i sitt arbete, inte minst vad gäller just det affärsstödjande och strategiska arbetet. 

Samtidigt är hela nio av tio VD:ar nöjda eller mycket nöjda med det bidrag ekonomiavdelningen ger till företaget och 40 procent anser att de inte ska fokusera på några nya initiativ. De anser också att CFO:n har få utmaningar i sitt arbete, samt att både tid och resurser räcker till – alltså tvärtemot vad ekonomicheferna själva säger.

Det är tydligt att VD och ekonomichef har olika bilder av ekonomichefens situation och ekonomiavdelningens arbete och potential. VD:n verkar inte förstå ekonomiavdelningens betydelse för företagets framgång och därmed är också förståelsen låg för vilket arbete som behöver prioriteras. VD:n blir en bromskloss för ekonomiavdelningens utveckling och det är därför inte konstigt att ekonomiavdelningarna inte har kommit längre. Det här slår tillbaka mot företagen i stort. En reaktiv och ineffektiv ekonomiavdelning innebär lägre konkurrenskraft, lönsamhet och omställningsförmåga – något som dagens företag inte kan kosta på sig.

Helena Lustig

Svenska företag kan få ut mer av sina ekonomiavdelningar och VD:n har makten att ge ekonomichefen rätt förutsättningar. Det här kan VD:n kortsiktigt göra för att få en bättre förståelse och för att förbättra situationen:

  1. Inled dialog

Inled dialog med ekonomichefen om nuvarande situation, roll och utmaningar samt vilket bidrag ekonomifunktionen kan ge till verksamheten. Våra undersökningar visar att ekonomichefen och VD har olika uppfattningar.

  1. Skapa gemensam målbild & plan

Enas om en gemensam målbild gällande ekonomifunktionens bidrag samt hur ni ska ta er dit samt bestämma de viktigaste KPI’erna för detta. Vår studie visar att strategi saknas, liksom tid, istället har man satsat lite här och där.

  1. Ta in extern hjälp

Våga ta in hjälp utifrån, t ex från en outsourcingleverantör. Rätt partner ger inte bara en avlastning som frigör tid till det strategiska och verksamhetsstödjande arbetet – en sådan partner driver, tillsammans med ekonomichefen, förbättringsarbetet och hjälper till att säkerställa att ekonomifunktionen är framtidssäkrad.

Anders Fryxell, VD på Azets

Helena Lustig, försäljningschef på Azets

Om undersökningarna:

Undersökningen bland svenska VD:ar är genomförd av undersökningsföretaget Markör på uppdrag av Azets via telefonintervjuer under augusti 2018. Undersökningen har 75 respondenter, samtliga med titeln VD. I undersökningen inkluderades bolag över hela Sverige, i olika branscher (ej offentlig sektor). Företagen har mellan 100-300 anställda.

Undersökningen bland ekonomichefer är genomförd via telefonintervjuer under augusti 2017 och har 101 respondenter, samtliga med titeln ekonomichef. I undersökningen inkluderades bolag över hela Sverige, i olika branscher (ej offentlig sektor). Företagen har mellan 100-1000 anställda. Även denna undersökning är genomförd av Markör på uppdrag av Azets

Vill du också skriva en krönika i Revisionsvärlden? Mejla chefredaktören på mh@revisonsvarlden.se

Redaktionen

red@revisionsvarlden.se