Vd för revisionsbyrå kan få revidera mindre än halvtid

RI: ”Modernt ledarskap kan medföra en stor arbetsbörda”.

Den som är vd för en revisionsbyrå kan numera ansöka om dispens från yrkesverksamhetskravet så att man kan arbeta under halvtid med revisionsverksamhet.

”Att vara vd för ett revisionsföretag, särskilt de med mera omfattande verksamhet, kan ställa stora krav på ledarskapet. Ett modernt och effektivt sådant, som drivs med kunskap om revision och revisionskvalitet för ögonen, kan medföra en stor arbetsbörda”, skriver myndigheten på webbplatsen.

Samtidigt förmanar myndigheten storbyråernas vd:ar att inte helt släppa revision.

”Att en sådan dispens beviljas innebär inte något hinder mot att fylla arbetstiden med så mycket revisionsverksamhet som är lämpligt, utan utgör endast en möjlighet att ge mer tid åt att leda verksamheten”, skriver myndigheten.

Martin Hammarström

[email protected]