Vartannat bolag (som lånat) säger ja till krediterbjudanden i ekonomisystemet

Källa: Capcito

Det Fortnoxägda finansbolaget Capcito står bakom en enkät där 803 små- och medelstora företagare svarat på frågor om datadelning, alltså att finansiella aktörer (som Capcito) ska få tillgång till bokföringsdata för att kunna göra kreditbedömningar i realtid.
I molnbaserade ekonomiprogram kan kreditbolag, om företaget samtycker, få åtkomst till företagets data. Så kallad ”öppen datadelning” är en stark trend inom ekonomimjukvara och aktörer som Fortnox utmanar storbankerna om att vara navet som småföretagarnas ekonomi kretsar kring.
Enkäten visar att 82 procent av respondenterna kan tänka sig att dela sin löpande bokföring med långivare, om de får en tydlig fördel genom datadelningen. OBS att respondenterna inte är slumpvis utvalda utan företag som har, eller tidigare haft, behov av finansiering. Den viktigaste fördelen med datadelning skulle vara bättre pris, alltså lägre ränta eller avgifter. Andra fördelar som skulle kunna motivera datadelning är ”bättre kundtjänst” eller ”bättre kreditbedömning”. 12 procent vill inte dela data, medan 6 procent är osäkra.

När finansbolagen väl fått insyn i bokföringen kan de erbjuda småföretagen skräddarsydda lån direkt i ekonomisystemet. Även detta väcker frågor kring integritet och i enkäten var hälften av respondenterna positiva till att långivare erbjuder finansiering proaktivt. 24 procent är negativa till sådana krediterbjudanden, medan 26 procent är osäkra eller ovilliga att alls dela bokföringsdata.

Enkäten är utförd av Netigate och innefattar 803 små- och medelstora företag i Sverige som har eller har haft behov av finansiering.

Källa: Capcito

Martin Hammarström

[email protected]