”Vanliga redovisningsbyråer drivs på ett ganska tråkigt sätt”

It-utvecklare och redovisningskonsult bakom tillväxtbyrån Intromedia Ekonomi i Uppsala.

Jonas och Jennifer Mertanen

Intromedia Ekonomi är Årets tillväxtbyrå i Uppsala län 2021. Ägarna Jennifer och Jonas Mertanen vill inte bara hjälpa kunderna med redovisning utan även bygga deras IT-miljö och analysera siffror.

”Jag är auktoriserad redovisningskonsult och min man Jonas it-utvecklare, så vi kompletterar varandra väl. Vi vill hjälpa kunderna in i molntjänster, förenkla deras processer och flöden och jobba mycket med rådgivning. Jag tycker att vanliga redovisningsbyråer drivs på ett ganska tråkigt sätt. Vi vill vara annorlunda”, säger Jennifer Mertanen.

Hon arbetade under flera år med redovisning på EY i Uppsala och var därefter under några år enmanskonsult på deltid, samtidigt som hon skötte sina barn. I början av 2020 bestämde hon sig för att växla upp rejält. Intromedia Ekonomi köpte loss redovisningsdelen av Feiff Revision (då Feiff Revision & Redovisning) eftersom ägaren Niklas Feiff ville koncentrera verksamheten mot revision, se tidigare artikel.

”Jag har alltid älskat utmaningar. Vi tog över 150 kunder och tre medarbetare från Feiff, det är förklaringen till vår starka tillväxt i fjol”, säger Jennifer Mertanen.

Den förvärvade kundstocken bestod till stor del av traditionella ”papperskunder”. Under 2020 och 2021 har Intromedia arbetat hårt för att föra över dem till molnbaserade och digitala arbetssätt. De tre medarbetare Intromedia tog över från Feiff har alla slutat. Men de flesta kunder som togs över uppges vara kvar, och Intromedia har kunnat anställa tre nya redovisningskonsulter till kontoret som ligger i södra delarna av Uppsala.

”Jag ska erkänna att det varit två turbulenta år. Det har varit en utmaning att få ut vår vision av hur en byrå ska arbeta. Vi är idag en bra grupp som skrattar och har roligt samtidigt som vi jobbar mot samma mål och vision.”

Ni omsatte 4,2 Mkr 2020, hur mycket blir det i år?

”Det blir ungefär lika mycket. Vi har tappat några kunder, men även fått in några nya. Nu har vi en stabil bas som vi kan växa vidare ifrån”, säger Jennifer Mertanen.

Bakom utmärkelsen Årets tillväxtbyrå står Revisionsvärlden, i år i samarbete med kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén. Priset delas ut länsvis och går till redovisnings- och revisionsbyråer som omsätter minst 2 miljoner kronor, drivs som aktiebolag och har ökat omsättningen tre räkenskapsår i följd. Uttagningen görs av kreditupplysningsföretaget UC. Läs även om hur Feiff Revision & Redovisning blev Årets tillväxtbyrå för ett par år sedan.

Martin Hammarström

[email protected]