Undersökning: Få byråer delar dokument i egen kundportal

Intresset för digitala samarbetsplattformar växer inom redovisnings- och revisionsbranschen, men många fortsätter med inarbetade arbetssätt gentemot kund. Det visar en färsk undersökning från program- och tjänsteleverantören Wolters Kluwer. Några av frågorna i enkäten handlar om hanteringen av dokument och hur dessa delas med kunderna. Respondenterna ombads de att rangordna de vanligaste sätten att dela byråns dokument med kunderna, och högst poäng fick e-post (48 procent angav att detta är den vanligaste metoden). Fortfarande är det vanligt att dokument delas via brev, paket samt i fysisk form under möten. Andra metoder som nämns är dokumenthanteringsverktyg (t ex Dropbox) eller via en säker e-postlösning. Att använda sig av en egen kundportal är idag det minst populära sättet att dela dokument med kunder (15 procent).

Undersökningen visar även att 48 procent av de svenska byråerna själva anser att verksamheten har en hög eller mycket hög grad av digitalisering. Nästan var tredje anser att digitaliseringen av byrå är hög (31 procent) och 17 procent menar till och med att den är mycket hög. Endast 15 procent anger att digitaliseringen är låg och att få processer är helt eller delvis digitaliserade.

”Genom att använda digitala plattformar får byråernas kunder en tydligare bild av den egna verksamhetens ekonomiska situation. Ju mer kunden förstår om sin egen ekonomi, desto enklare blir det att hitta nya områden där kunden kan behöva hjälp, vilket är grunden för att bygga en rådgivningsaffär”, säger André Bodin, Lead Technology Product Manager på Wolters Kluwer Tax & Accounting Sverige i ett pressmeddelande.

Undersökningen bygger på drygt 650 svar från redovisnings- och revisionsbyråer och genomfördes under juni 2020.

Martin Hammarström

[email protected]