True Heading väljer PwC

True Heading som är listat på Aktietorget byter revisionsbyrå till PwC. Det framgår av kallelsen till vårens årsstämma. R3 Revisionsbyrå tappar revisionsuppdraget efter åtta år.

“Vem som blir auktoriserad revisor på PwC går vi ut med i samband med stämman”, säger Anders Bergström som är styrelseordförande på True Heading.

Bytet av revisor sker i samband med en avknoppning. På stämman föreslås att True Heading och dotterbolaget Seapilot separeras genom utdelning av dotterbolagsaktierna till befintliga aktieägare i True Heading. Avsikten är att Seapilot ska bli publikt och listas på Aktietorget så snart som möjligt.

R3 Revisionsbyrå fakturerade 170 000 kronor år 2015 för revisionsuppdraget, genom den huvudansvarige Eric Lindahl.

Bolagets stämma hålls den 23 maj i Danderyd.

Finwire

[email protected]