Trendbrott för revisionsbranschen

Nu ökar kundnöjdheten igen - BDO behåller förstaplats.

Källa: SKI

För första gången på tre år redovisar revisionsbranschen ökad kundnöjdhet i analysföretaget SKI:s senaste branschrapport. Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex (SKI), kallar resultatet ”ett trendbrott”.

”Det är en bred återhämtning på flera områden. Det handlar om image relaterade frågor men också vad gäller produkt och servicekvalitet. Det verkar som om pandemin har gjort att man kommit närmare sina kunder på flera plan. Både när det gäller att erbjuda de tjänster som kunderna faktiskt efterfrågar som sedan följs upp av en stark personlig relation. Det senare, dvs den personliga relationen, är något som blivit viktigare bland företagskunder generellt och här är branschen riktigt bra”, säger Johan Parmler.

För tionde året i rad kommer BDO bäst ut av alla byråer, med Mazars hack i häl.

“Turbulensen i vår omvärld har varit påtaglig de senaste åren och vi ser att våra kunder uppskattar att vi har en djup förståelse för deras situation. För oss handlar det också väldigt mycket om att förutspå vad som väntar runt hörnet för att kunna vara den där trygga och kompetenta rådgivare”, säger Malin Nilsson.

De mindre revisionsbyråerna, som i diagrammet nedan läggs ihop till “övriga”, ökar även de kundnöjdheten, men blir i diagrammet omsprungna av Mazars. Bland de större aktörerna kommer PwC bäst ut och hamnar precis under indextalet 75, som är gränsen för ”mycket nöjda kunder”. Samtliga aktörer får bättre betyg än i fjol, förutom KPMG som tappar något.

Enligt SKI har omdömena förbättrats när det gäller revisorernas tillgänglighet och proaktivitet. Även deras kompetens och förmåga att se till helheten får bättre omdömen än tidigare.
Under 2021 lanserades SKI ett Hållbarhetsindex som ett mått på kundernas bedömning kring sin aktörs hållbarhetsarbete. Hållbarhetsindex för revisionsbranschen i år hamnar på 64,5 på en 0-100 skala och var förra året 64,1. Resultaten varierar stort mellan enskilda bolag och kundsegment. Högst hållbarhetsindex noteras för BDO, Mazars och PwC.

”Hållbarhet är mer än att hjälpa sina kunder med olika typer av hållbarhetsredovisning. Branschen behöver lyfta sitt eget hållbarhetsarbete, något som är särskilt viktigt för större företag”, säger Love Westin, analyschef Svenskt Kvalitetsindex.

Källa: SKI

Fotnot: Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom revisionsbranschen sedan 2007. Respondenterna svarar på frågor kring upplevelsen av sin revisionsbyrå. Kundnöjdheten inom redovisning publiceras i en separat rapport.

Martin Hammarström

[email protected]