Tre myter om outsourcing att slå hål på

En ny undersökning som Azets har genomfört bland över 100 ekonomichefer i Sverige visar att företagen bara har kommit halvvägs i sin förändringsresa mot att bli en modern och värdeskapande ekonomifunktion. Det beror främst på tids- och resursbrist. Undersökningen visar samtidigt att svenska företag är skeptiska till att outsourca delar av arbetet – fastän det skulle hjälpa ekonomichefen att lyfta verksamheten.

Vår undersökning visar att ungefär var femte företag har outsourcat delar av ekonomiarbetet. Det är dock mycket vanligare bland ekonomichefer som har jobbat 3-10 år jämfört med de som har arbetat 11-20 år. Bland de som outsourcar idag kan man se att närmare var tredje planerar att outsourca ännu mer av arbetet framöver. Det är med andra ord stor skillnad mellan generationerna, där CFO:er som inte arbetat så många år är mer orädda inför att lägga ut delar av arbetet och ta in extern hjälp. De som har jobbat kortare tid har också en mer realistisk syn på satsningarna framåt och inser att de behöver jobba med många olika områden för att bli en modern ekonomifunktion. CFO:er med mer erfarenheter har med andra ord något att lära från de mindre erfarna ekonomicheferna som är mer orädda att ta hjälp för att kunna bli ett strategiskt stöd för verksamheten.

Att outsourca innebär inte bara att lägga ut delar av ekonomiarbetet, utan också att få tillgång till en så kallad best-practice med effektiva processer, automatiserade arbetsmoment, moderna it-system och expertkompetens. Så varför är det då inte en självklarhet att ta in den externa hjälpen, trots att det löser många av ekonomichefens utmaningar och gör företagen mer konkurrenskraftiga? Den negativa inställningen till att outsourca beror ofta på att den ekonomiansvarige saknar inblick i vad det faktiskt innebär samtidigt som myterna om outsourcing tyvärr är flera.
Företag runt om i Sverige har mycket att vinna på att ändra sin bild av vad det egentligen innebär att ta hjälp av en redovisningsbyrå eller annan leverantör av outsourcingtjänster inom ekonomi och redovisning. Här är tre myter kring outsourcing av ekonomiarbetet vi tillsammans behöver slå hål på.

Myt 1: Outsourcing innebär sämre kontroll

Många chefer vågar inte lägga ut hela eller delar av sin ekonomifunktion externt för de är rädda för sämre kontroll. I själva verket är det tvärt om. Hur ser det till exempel ut när medarbetare slutar eller går på föräldraledighet och semester? Om ni lägger ut arbetet externt har ni garanterad leverans och uppbackning. Många gånger upplever inte bara ekonomichefen utan även den övriga organisationen att den får bättre kontroll och tillgång till analyser när man via outsourcing gör ekonomin mer transparent.

Myt 2: Dyrare att outsourca

Sannolikt är kostnader för lön, sociala avgifter och pension ungefär samma för en konsult hos en redovisningsbyrå/ekonomibyrå eller som för en anställd hos kunden. Det är dock lätt att glömma de övriga kostnader som kommer med att ha anställd personal såsom personalledning, kompetensutveckling, försäkringar och utrustning. Dessutom slipper ni vid outsourcing kostnader för backup och extraresurser i samband med frånvaro samt kostnader i samband med fel på grund av bristande processer och kompetens. Även kostnader för rekrytering och IT blir lägre vid outsourcing.

Helena Lustig

Myt 3: ”Kan bäst själv”

Vår undersökning visar tydligt att ekonomicheferna har många utmaningar och att de sliter med att bygga den moderna ekonomiavdelningen som ska fungera som ett strategiskt och värdeskapande stöd för verksamheten. De har bara kommit halvvägs mot var de önskar vara för de har helt enkelt inte tid att lägga en strategi och prioritera det arbetet. Det bevisar att ”kan bäst själv” inte gäller. Outsourcing av hela eller delar av ekonomiarbetet är ett mycket effektivt sätt att ”jacka upp” till en modern ekonomiavdelning baserad på best practise samtidigt som det frigörs tid till det proaktiva och strategiska arbetet.

 

Krönikör: Helena Lustig, försäljningschef på Azets

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget Markör på uppdrag av Azets via telefonintervjuer under augusti 2017. Undersökningen har 101 respondenter, samtliga med titeln ekonomichef. I undersökningen inkluderades bolag över hela Sverige, i olika branscher (ej offentlig sektor). Företagen har mellan 100-1000 anställda.

Om Azets

Azets (tidigare Visma Services) är en nordisk leverantör av outsourcingtjänster inom redovisning, lön, HR och finansiell rådgivning. Azets har 22.000 kunder och 2.800 anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Rumänien. Azets omsätter över 2 miljarder SEK (2016), varav 335 miljoner i Sverige. Azets ägs av HgCapital och är en del av CogitalGroup. Läs mer på http://www.azets.se/

Vill du också skriva en krönika i Revisionsvärlden? Mejla chefredaktören på mh@revisonsvarlden.se

Redaktionen

red@revisionsvarlden.se