EY och Deloitte-corpar utses till “Top Dealmakers”

På listan ”Top Dealmakers in Sweden 2019” figurerar två transaktionsrådgivare från EY:s team inom Corporate Finance (Johan Mårtenzon och Staffan Ekström) och en från Deloittes (David Järnland).

Det är analysföretaget Mergermarket som rankar de främsta transaktionsrådgivarna i branschen. På den senaste publicerade listan ”Top Dealmakers in Sweden 2019” finns de 40 främsta finansiella och legala rådgivarna baserat på antalet transaktioner.

EY:s team inom Corporate Finance har varit framgångsrikt det senaste åren. Staffan Ekström toppande listan 2018 i Norden och finns nu även med i toppen för Sverige 2019. Staffan Ekström leder EY:s globala och nordiska Corporate Finance team inom sektorn Tech, Media, Telecom.

“Vi ser fortsatt hög aktivitet även om en något högre diskrepans mellan köpare och säljares värdeförväntningar kan skönjas, samt att defensiva tillgångar börjar få mer uppmärksamhet. Samtidigt ser vi att de stora bolagen planerar förvärv för att behålla konkurrenskraft och utveckla sina kunderbjudanden och tillsammans med rekordstora kassor från Private Equitybolagen finns det anledning att tro på fortsatt hög transaktionsaktivitet. I slutändan så kommer det vara bolagens jakt på tillväxt som kommer fortsätta driva på transaktionsmarknaden under en överskådlig tid”, säger Staffan Ekström i ett pressmeddelande.

Top Dealmakers in Sweden 2019

Johan Martenzon, EY
Tomas Almgren, Global M&A Partners
Staffan Ekstrom, EY
Philip Thurezon, SEB
Salvatore Santoro, DNB Markets
Douglas von Euler, Access Partners
Carl Montalvo, SEB
David Jarnland, Deloitte
Bengt Jonsson, IMAP Sweden
Henrik Jakobsson, Global M&A Partners
Adel Koubaa, Oaklins
Johan Lindblad, Nordea
Rickard Blomdahl, SEB
Fredrik Konopik, DNB Markets
Richard Josephson, SEB
Morten Nordgaard, SEB
Zeki Algan, SEB
Rikard Schwalbe, SEB
Tuomo Vahapassi, SEB
Tuomas Lehtola, SEB
Johan Winnerblad, Vinge
Christina Kokko, Vinge
Rebecca Yourstone, White & Case LLP
Ivana Sutalo, White & Case LLP
Tom Wehtje, Mannheimer Swartling
Therese Almgren, Roschier
Lars Barnheim, Cederquist
Sophie Sahlin, White & Case LLP
David Antonovic, Roschier
Oscar Liljeson, White & Case LLP
Markus Olsson, Roschier
Karolina Cohrs, Vinge
Costin Mihailescu, Baker McKenzie
Bjoern Heigis, Roschier
Anna Thoms, Vinge
Maria Holme, Mannheimer Swartling
Nicklas Thorgerzon, Vinge
Jonas Lindskog, Cederquist
Lisa Ullman, Vinge
Samra Baytar, Vinge
Shoan Panahi, White & Case LLP

Källa: Mergermarkets

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se