Talenom köper YOUnited Professionals i Nyköping

Betalar kontant och med aktier.

Mats Melander

Den expanderande finländska redovisningskoncernen Talenom köper redovisningsbyrån YOUnited Professionals i Nyköping, med Mats Melander och Anna-Carin Gabrielsson i spetsen. Affären slutförs den 1 september 2021.

YOUnited Professionals i Nyköping omsätter drygt 12 Mkr/år och har 14 medarbetare. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljoner euro, varav 0,9 miljoner euro betalas kontakt och 0,4 miljoner i Talenomaktier (Talenoms aktie är noterad på Helsingforsbörsen). Dessutom kan säljarna få en tilläggsköpeskilling om 0,2 miljoner euro om vissa finansiella mål nås.

YOUnited Professionals har förutom verksamheten i Nyköping även kontor i Norrköping, Göteborg, Halmstad och Malmö, men dessa har andra ägare och ingår inte i affären.

YOUnited Professionals kommer att behålla varumärket tills vidare, i alla fall på löneområdet, uppger Mats Melander. Han har ett antal stora lönekunder. I fjol skrev Revisionsvärlden om hur YOUnited med ett specialdesignat produktionsstödssystem kunde fördubbla rörelsemarginalen. Verksamheten i Nyköping hanterar cirka 40 000 löner per år. Mats Melander säger till Revisionsvärlden att han får uppdraget att expandera Talenom löneoutsourcingen i framför allt Sverige.

”Vi ser att YOUniteds kunskap inom löneoutsourcing kommer utveckla och stärka Talenoms kunderbjudande inom löneområdet. Vi ser fram emot att tillsammans få utveckla
Talenom”, kommenterar Fredrik Waker, som tidigare drev den egna byrån Wakers och nu ansvarar för Talenoms Sverigeexpansion.

I början av året köpets Crescendo Redovisning, med kontor i Nacka sydost om Stockholm och Progredo, med kontor i Östersund and Åre.

Martin Hammarström

[email protected]