Sven Cristea: ”Upp till revisorer och rådgivare att ställa sin kompetens till företagarnas förfogande”

Sven Cristea. Foto KPMG.

Auktoriserade revisorn Sven Cristea, även känd som #Tillväxtrevisorn, är delägare och ansvarig för tillväxtsektorn på KPMG. Han berättar att det första han gjorde i början av coronakrisen var att ringa alla sina kunder för att först och främst fråga om hur de mår.

”Några av mina kunder har skapat sina företag från noll, så företaget är verkligen deras baby. Det är därför det är väldigt viktigt att vara empatisk och ställa upp för entreprenörerna i det rådande läget”, säger Sven Cristea.

Han anser att alla företagsrådgivare har ett stort ansvar i kristider.

”Det är nu vi ska ställa upp och ge företagen förutsättningar att klara sig. Det viktigaste för mig är att kunderna överlever den här krisen och att KPMG erbjuder all stöttning vi kan”, säger han.

Som ansvarig för tillväxtsektorn på KPMG framhåller Cristea att det är viktigt att revisorn inte bara är tillbakablickande, hen ska också skapa värde framåt för kunden.

”Med hjälp av kundens finansiella datahistorik tar vi fram prognoser om framtida scenarion och ger kunden råd om hur vi tycker att bolaget kan fokusera framåt. Genom att förse kunden med rätt beslutsunderlag kan våra kunder fatta rätt beslut i rätt tid”, säger Sven Cristea.

I kristid viker intäkter men kostnader består ofta varför likviditeten försämras. Tillväxtbolag får en extra dimension då många av dem redan varit offensiva och satsat på kraftig tillväxt. De behöver nu vända om på en femöring och konsolidera sig. Cristea råder sina kunder att prata med banken och presentera uppdaterade siffror samt bra och genomtänkta prognoser för att få banken på sin sida.

”När du har med dig banken så kan du också ta kontakt med Almi som kan ge ytterligare stöd till företag som haft en fungerande verksamhet innan krisen. Krisfinansiering bygger på att det är ett bärkraftigt bolag i grunden, det är inte ett ”get out of jail free card” i Monopol”, säger Cristea.

”Jag tror också att det är jättebra att ha med sig en revisor i sådana samtal, dels för stöttning men också för att revisorer har erfarenhet av hur man kan formulera sig då de oftast redan har en kontinuerlig dialog med banker, Almi och andra finansiärer. Jag har själv suttit med i många samtal som mina kunder har haft med banken och Almi.”

Även om många tillväxtföretag har det tufft just nu säger Tillväxtrevisorn att de flesta av hans kunder ser krisen som en utmaning.

”Jag upplever faktiskt att de flesta är övertygade om att de kommer ta sig ur det här starkare”, säger Cristea.

Ett fåtal av hans kunder går faktiskt bättre än någonsin.

”De som är verksamma inom e-handel går överlag väldigt bra, faktiskt oavsett vilken bransch de verkar inom”, avslutar Sven Cristea.

Simo Panas
Kommersiell Produktägare för Hogias Revisions- och Rådgivningsprogram

Artikeln publiceras med tillstånd från Hogia.

Simo Panas

[email protected]