Studie: En av 200 fakturor bokförs fel

Henri Taipale

Fakturafel leder till dolda förluster i svenska företag visar en rapport från Qvalia, som arbetar med finansiell datamining och automationsteknik inom ekonomiprocesser. I en rapport har Qvalia analyserat 25,8 miljoner inköpsfakturor i hela Norden och funnit att 0,54 procent av fakturorna hanterats felaktigt. En av 200 fakturor bokförs alltså fel.

Bara i Sverige handlade det om 5,3 miljoner inköpsfakturor från 25 svenska stora företag och offentliga verksamheter.
Om felen kunde elimineras skulle vart och ett av bolagen i studien spara 1,8 miljoner kronor årligen. Enligt rapporten kan felen bero på bland annat den mänskliga faktorn samt mjukvaru- och momsfel.

”Fel vid hantering av fakturor leder till onödiga kapitalförluster. Detta trots att det läggs mycket resurser på att försöka hitta och rätta fel. Det är pengar som istället kan utveckla företaget och dess konkurrenskraft, inte minst i tider som dessa”, säger Henri Taipale, grundare och vd på Qvalia.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se