”Större avstånd mellan borden vid revisorsexamen”

Prov för revisorsexamen hösten 2020 är planerat att hållas den 23-24 november och kommer då att vara i Stockholmsmässan i Älvsjö, Åbymässan i Mölndal och Malmömässan i Malmö. Revisorsinspektionen skriver på webbplatsen att det kommer vara större avstånd mellan borden för tentanderna än i normalfallet.

”På grund av det rådande läget kan det bli ändringar av såväl plats som tidpunkt.”

Kallelsen till tentanderna kommer att skickas i början av november och det kommer att finnas möjlighet att återta sin ansökan och få examinationsavgiften återbetald.

Martin Hammarström

[email protected]