Storbyråerna bromsar intaget av nyanställda

För ett par år sedan anställde de sex största revisionsbyråerna drygt 1 300 nyexaminerade årligen direkt från högskolorna, de flesta började på hösten. I år krympte dock Sveriges ekonomi krympte med 8,6 procent andra kvartalet, enligt SCB:s BNP-indikator. Nu bromsar flera stora revisionsbyråer intaget av nya medarbetare enligt en enkät som tidningen Balans gjort.
BDO skriver att det de på vissa kontor tar in ett mindre antal nya revisorsassistenter, men för övrigt avvaktar med att anställa.

”På flera håll avvaktar vi med att ta in nya revisorsassistenter. Det är mycket möjligt att vi gör det i slutet av året eller januari istället”, säger BDO:s HR-chef Daniel Wetterling, till Balans.
Grant Thornton har skjutit fram nyanställningarna till december/januari, medan KPMG sprider ut cirka 140 nyexaminerade under perioden augusti 2020 – januari 2021. KPMG-chefen Patrik Anderbro sa till Revisionsvärlden i juni att man endast marginellt justerat rekryteringsplanerna till hösten på grund av krisen.

”Vi har ju varit med om konjunkturnedgångar tidigare. Om du missar en årskull får du stryk för det i två-tre år. Det misstaget gör vi inte”, sa Anderbro.

Deloitte har precis välkomnat den första gruppen nyutexaminerade och kommer inom de närmaste veckorna ta emot cirka 130 nya medarbetare. Även PwC nyanställer. Femtio personer, främst inom revisionsverksamheten och transaktionsrådgivning, tillträder i månadsskiftet augusti/september, skriver Balans

”Vi har anställt cirka 530 nya medarbetare under 2020, varav runt 400 är nyutexaminerade. Men vi har gjort en del ändringar när det gäller nyrekryteringar, exempelvis skjutit fram startdatum för många nyanställda”, sa Sofia Götmar-Blomstedt till Revisionsvärlden i somras.

Mazars rekryterar endast sju personer, som ett led av att lika många har slutat.

Martin Hammarström

[email protected]