Storbyråer vill rekrytera 2 500 personer nästa år

Rekryteringsläget kartlagt – ”Talangkriget är i full gång”.

Talanger på jobbjakt

Byråerna slåss om talangerna på en glödhet arbetsmarknad. I år har de sex största revisionsbyråerna anställt minst 2 100 personer, varav drygt 1 300 nyexaminerade. Nästa år planerar samtliga byråer att rekrytera minst lika många eller ännu fler. Det visar en kartläggning i tidningen Civilekonomen.

Överlag upplever byråerna att de, trots det stora rekryteringsbehovet, fortfarande lyckas hitta den kompetens de behöver. Med vissa undantag.

”Där vi ser en utmaning i dag är rekrytering av mer erfarna medarbetare, de som jobbat fyra–fem år inom branschen och de som är mer seniora. De processerna tar oftast längre tid”, säger Susanna Drakenberg, HR-ansvarig på Grant Thornton, till Civilekonomen.

Talangkriget är i full gång och arbetsmarknaden är arbetstagarens just nu, konstaterar BDO:s HR-chef Camilla Samuelson.

”Det är alltid svårt att rekrytera. Vi rekryterar dessutom stora volymer och har höga krav på dem vi anställer”, tillägger Agneta Strandberg HR-direktör på EY.

BDO hade en nettotillväxt förra året med 50 nya konsulter och startade räkenskapsåret med 650 anställda.

”Det är rekord för BDO. Framtiden ser ljus ut, säger BDO:s HR-chef Camilla Samuelson, som räknat in 155 nyanställda i år och planerar ungefär lika många rekryteringar nästa år.

Grant Thornton, med 1 200 medarbetare på 24 kontor, rider på vågen av att nyligen ha utsetts till Sveriges bästa arbetsgivare i en medarbetarundersökning från employer branding-företaget Universum.

”Vi ser ju att attraktionskraften går ner i branschen, men vi har fortsatt ett väldigt bra flöde av kandidater. Viktigast för oss är att rekrytera rätt personlighet i den förändring som sker inom branschen där vi går mer mot rådgivning inom alla affärsområden”, säger Susanna Drakenberg.

Även flera av Drakenbergs HR-kollegor trycker på den ökade betydelsen av personliga egenskaper.

Sara Järdler

”Det vi framför allt söker hos våra medarbetare är potential att utvecklas. Det bygger på förmågan att kommunicera, lösa problem, samarbeta, bygga relationer, vara nyfiken och vara resultatorienterad”, säger Sara Järdler, employer branding-chef på PwC Sverige som växer och planerar att anställa över 700 personer nästa år.

”Det handlar inte bara om rätt kompetens utan också rätt personlighet och att de passar i en konsultroll”, tillägger Agneta Strandberg, HR-direktör på EY.

Förmågan att anpassa sig till förändringar är också ett allt viktigare kriterium.

”När omvärlden förändras, förändras också våra klienters behov. Det gör också att det finns obegränsade utvecklingsmöjligheter för den som väljer en långsiktig karriär i vår bransch”, menar Anna Pontén, personaldirektör på Deloitte.

Maria Karlén

”Vårt rekryteringsbehov påverkas av att våra kunders behov präglas av de konsekvenser som ökad digitalisering och ett allt högre förändringstryck i samhället genererar”, förklarar Maria Karlén, HR-direktör hos KPMG.

”Ledarskap blir en allt viktigare kompetens för att lyckas leda förändring både internt och i kunduppdrag”, tillägger Susanna Drakenberg på Grant Thornton.

Digitaliseringen har också bidragit till att kompetensbehovet på revisionsbyråerna har breddats väsentligt.

”Vi letar efter allt ifrån UX-designers till IT-säkerhetsspecialister, men söker förstås även konsultprofiler med bakgrund inom ekonomi, juridik och systemvetenskap”, säger Sara Järdler, PwC.

Även hos övriga revisionsbyråer sker just nu en tydlig förskjutning till följd av digitaliseringen.

”Poolen jurister, ingenjörer, techfolk, systemvetare och andra bakgrunder tar större plats även om ekonomerna fortfarande rekryteras i majoritet”, säger Agneta Strandberg på EY.

”På Deloitte går mindre än hälften av de nyutexaminerade till revision och endast ett mindre antal rekryteras till renodlade redovisningstjänster. I stället behövs även nyutexaminerade ekonomer, ingenjörer eller systemvetare till rådgivningsdelarna Risk Advisory, Business Process Solutions, Management Consulting och Financial Advisory. Affärsområdet Tax & Legal anställer främst skattejurister”, säger Anna Pontén.

Rekryteringsläget hos större byråer 2017 och 2018

PwC: Anställda i år 717, varav 501 nyexaminerade. Planerar anställa ungefär lika många nästa år.

EY: Anställda i år cirka 400. Planerar anställa cirka 600, varav 60 procent nyexaminerade.

KPMG: Anställda senaste året cirka 300, varav hälften nyexaminerade. Planerar anställa ungefär lika många nästa år.

Deloitte: Anställda i år cirka 330, varav cirka 250 nyexaminerade. Planerar anställa ungefär lika många nästa år.

Grant Thornton: Anställda i år 250, varav cirka 140 nyexaminerade. Planerar anställa 250–300 under nästa år.

BDO: Anställda i år 155, varav 74 nyexaminerade. Planerar anställa cirka 150 kommande år.

Fotnot: Siffrorna är inhämtade under oktober och november. Grant Thorntons siffror för i år uppdaterade den 13 december.

Artikeln publiceras i samarbete med tidningen Civilekonomen.

Mona Johansson

mona.johansson@civilekonomerna.se