Stockholmsrevisor får yrkesförbud

Revisorsinspektionens avstängning överklagas inte – ”orkar inte ta den dusten”.

Revisorsinspektionen (RI) har beslutat om avstängning (yrkesförbud) för en godkänd revisor med egen byrå i Stockholmstrakten. Beslutet togs efter att myndigheten gjort en granskning revisorns arbete efter en tidigare varning. När Revisionsvärlden ringer upp revisorn för en kommentar säger han att han har bestämt sig för att inte överklaga beslutet.

”Hade jag varit 50 år hade jag överklagat men jag fyller 64 om en månad så jag orkar inte ta den dusten. Även om jag känner att jag har synpunkter och funderingar som borde beaktas”, säger han till Revisionsvärlden.

RI-granskningen gällde revisioner av fyra aktiebolag.

En av punkterna som RI kritiserar är revisorns granskning intäktsredovisningen. Tillsynsmyndigheten slår även ned på att det inte framgår av revisorns dokumentation vilka åtgärder som låg till underlag för hans bedömningar av den interna kontrollen och kontrollmiljön de fyra bolagen.

Revisorn uppger att bedömningen av kontrollmiljön och den interna kontrollen ”gjordes genom ett personligt samtal med ansvariga där verksamhetsgången gicks igenom. Han förlitade sig sedan på sin professionella erfarenhet.”

RI anser dock att detta inte utgjorde ”tillräckliga revisionsbevis” för att den interna kontrollen och kontrollmiljön skulle vara god. På grund av den otillräckliga granskningen av intäktsredovisningarna ”saknade han grund för att tillstyrka fastställande av bolagens resultat- och balansräkningar”, enligt RI.

Även i andra avseenden gör RI bedömningen att revisorn åsidosatt god revisionssed. Eftersom det rör sig om en upprepning av i stort sett samma typer av fel som i det tidigare disciplinärendet, anser RI att omständigheterna är ”synnerligen försvårande” och därför upphävs hans godkännande.

Den avstängda revisorn anser att RI:s krav på dokumentation är i högsta laget.

”Jag har till RI förklarat att vi inte har samma utgångspunkt när det gäller dokumentation; vad som är en rimlig nivå för den typen av bolag jag har. Vi är inte överens där. Det är tråkigt, men livet får gå vidare, jag har rent samvete när det gäller de bitarna. Jag uppfyller inte den nivån man vill, men jag kan ha synpunkter och tankar på om den nivån är rimlig.”

Framöver kommer han att fortsätta jobba med annat än revision, exempelvis hjälpa företag med årsredovisningar och deklarationer. I och med att han närmar sig pensionsåldern säger han att han förlikat sig med att det blir en nedtrappning.

Vad gäller de revisionsklienter han lämnar efter sig säger han att över hundra av dem egentligen inte behöver en revisor utan enbart har fortsatt ha det av historiska skäl. Som han förstår det kommer de att ändra sin bolagsordning för att fortsätta utan. De övriga klienterna ska han försöka hjälpa att hitta en lämplig samarbetspartner.

Läs hela RI-beslutet här.

 

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]