Srf konsulterna vill prisa alla konsulter

Nomineringar till Årets redovisningskonsult-, lönekonsult och verksamhet skjuts upp.

Bild: Srf konsulterna.

Branschorganisationen Srf konsulterna skjuter upp de årliga nomineringsprocesserna för utmärkelserna Årets Srf Auktoriserade Redovisningskonsult-, Lönekonsult och Verksamhet till nästa år. Orsaken är corona. Istället lyfter Srf fram alla medlemmar som slitit extra hårt under pandemin för att hjälpa sina kunder.

”Vi vill tacka för de viktiga insatser de gjort för sina kunder och för det svenska näringslivet. De har varit näringslivets hjältar under 2020”, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna, till tidningen Konsulten.

Pandemin har inneburit en kraftigt ökad arbetsbelastning för redovisnings- och lönekonsulterna, skriver tidningen. Det handlar främst om ökad rådgivning på toppen av det ordinarie löpande arbetet samtidigt som man behövt läsa in sig på alla tillfälliga regelverk och stödpaket.

Normalt sett delas priserna ut under Srf konsulternas kongressmiddag, som brukar hållas på hösten i samband med mässan Ekonomi & Företag. I år är dock mässan uppskjuten, preliminärt till mars 2021. Kongressen hålls digitalt.

”Den uppskattade branschmiddagen och Srf konsulternas utmärkelser återkommer vi med under nästa år och jag lovar att vi då ska göra något extra trevligt. Det är ju dessutom 85-årsjubileum 2021”, säger Roland Sigbladh till tidningen.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *